24 junho 2011

Flash do dia: Praia Cristo-Rei

Praia do Cristo-Rei em Dili, Timor-Leste


Global Voices Radio - Live stream